IC Marlenka Bluemiś*PL

Warszawa  - 14.09.2015 - SMK Jedynka - EX1, nom BIS 
Białystok - 10.10.2015 - No Problem - EX1 
Białystok - 11.10.2015 - No Problem - EX1
Warszawa  - 27.02.2016 - EKKR - EX1, CAC, BIV
Warszawa  - 28.02.2016 - EKKR - EX1, CAC
Wrocław   - 05.03.2016 - CCW - EX1, CAC
Wrocław   - 06.03.2016 - CCW - EX1, CACIB
Białystok - 08.10.2016 - No Problem - EX1, CACIB
Brno      - 13.11.2016 - EX1, CACIB