IC Cysiek II Kocia Gwara*PL

Warszawa - 14.09.2015 - SMK Jedynka - EX2 
Białystok - 10.10.2015 - No Problem - EX1, CAC
Białystok - 11.10.2015 - No Problem - EX1, CAC
Warszawa - 27.02.2016 - EKKR - EX1, CAC
Wrocław  - 05.03.2016 - CCW - EX1, CACIB
Wrocław  - 06.03.2016 - CCW - EX1, CACIB
Brno   - 12.11.2016 - EX1, CACIB
Brno   - 13.11.2016 - EX1, CAGCIB